З 24 квітня по 26 квітня 2018 року у Бердянському машинобудівному коледжі ЗНТУ проходила акредитаційна експертиза підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за спеціальностями 5.05050201 Технічне обслуговування і ремонт устаткування підприємств машинобудування, 5.05050302 Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях.
       З 25 квітня по 27 квітня 2018 року у Бердянському машинобудівному коледжі ЗНТУ проходила акредитаційна експертиза підготовки фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодший спеціаліст за спеціальністю 5.05050202 Обслуговування верстатів з програмним управлінням і робототехнічних комплексів.
       Експертні комісії ознайомились із матеріально-технічною базою коледжу, провели на місці перевірку відповідності державним акредитаційним вимогам стану кадрового, навчально-методичного, матеріального та організаційного забезпечення, здійснили заміри залишкових знань студентів.
       Усі свої пропозиції і зауваження експертні комісії висловили у експертних висновках.
 
Посилання
Яндекс.Метрика