Мета діяльності циклової комісії

на основі фундаментальних наук, теоретичної підготовки й практичних умінь та навичок підготувати майбутніх фахівців  для розуміння причинно-наслідкових зв’язків, володіння математичним апаратом. Надати  базові знання сучасних інформаційних технологій, базові знання фундаментальних наук, в обсязі, необхідному для освоєння загально професійних дисциплін. Вивчення та впровадження в навчально-виховний процес інтерактивних технологій, форм та методів навчання та виховання; створення таких умов навчання, виховання і розвитку, за яких кожен студент мав би максимальні можливості для повної самореалізації власних здібностей і обдарувань, упевнено почувався в життєвому просторі.

Навчальний процес циклової комісії здійснюється креативним колективом фахівців високого професійного рівня у складі:

     1Світлана Миколаївна Гречанюк, голова циклової комісії, викладач вищої категорії, викладач-методист.

 

 

 

Kyzmenko     Микола Юрійович Кузьменко, викладач вищої категорії, викладач-методист.

 

 

 

Olga Kyzmenko     Ольга Миколаївна Кузьменко, викладач вищої категорії, викладач-методист.

 

 

 

Lipey     Олена Михайлівна Ліпей, викладач вищої категорії, викладач-методист.

 

 

 

kozhyshko     Олена Яківна Кожушко, викладач вищої категорії, викладач-методист.

 

 

 

Chikiryakina     Ольга Борисівна Чикірякіна, викладач вищої категорії, викладач-методист.

 

 

 

Gorlakov     Євген Григорович Горлаков, викладач першої категорії.

 

 

 

 

Олена Анатоліївна Митрофанова, викладач другої категорії.

 

 

 

 

                                                                   Будні циклової комісії

 

Посилання
Яндекс.Метрика